Folklorni Ansambl DUKATI (Čačak, Serbia)

Zespół został założony w 2004 r. przez pracowników fabryki stali w Cacak. Celem załozenia grupy było zachowanie zwyczajów i tradycji poprzez tańce i pieśni ludu serbskiego. Obecnie zespół skupia około 150 członków, głównie tancerzy i muzyków. Repertuar zespołu składa się z ponad 11 choreografii ze wszystkich regionów Serbii i innych części Bałkanów zamieszkałych przez Serbów.
Zespół był gościem wszystkich bardziej znanych miast byłej Jugosławii i wielu krajów europejskich m. in. Polski, Bośni, Ukrainy, Słowacji, Grecji.