Zespół Tańca Ludowego WARSZAWA AWF (Warszawa)

Formalną działalność zespół rozpoczął 17 kwietnia 1970 roku, kiedy to ówczesny Rektor AWF prof. Stefan Wołoszyn zatwierdził projekt działalności Zespołu Artystycznego AWF. Inicjatorami powstania zespołu byli dr Maria Młodzikowska i Ryszard Teperek, którzy przygotowali program pierwszego koncertu zespołu zaprezentowanego na terenie Uczelni już 29 kwietnia 1970 roku. Byli ponadto autorami kompozycji tanecznych prezentowanych w pierwszych dwóch latach działalności ZTL i stanowili jego kadrę pedagogiczno-instruktorską. W bardzo krótkim czasie tancerze z Bielan zyskali uznanie środowiska uczestnicząc w wielu ogólnopolskich przeglądach. Stopniowo wzbogacany był repertuar i przybywało kostiumów.
Znaczącą datą w historii zespołu jest rok 1974, kiedy pracę rozpoczął dr Czesław Sroka (1933-2000). Wspólnie z dr Ryszardem Teperkiem przygotowali nowe układy taneczne, które od strony muzycznej opracował mgr Jan Grabia. Kompozycje te stanowią w większości aktualny repertuar zespołu, a niektóre z nich uznawane były za jedne z najlepszych w kraju.
Od 1970 roku w działalność artystyczną zespołu zaangażowało się ok. 1200 osób. Owocem tej aktywności jest ponad 1300 koncertów zaprezentowanych w Polsce i w czasie 49 wyjazdów artystycznych do 24 krajów na 4 kontynentach. ZTL Warszawa AWF wielokrotnie reprezentował Polskę na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, a w swoim dorobku ma liczne wyróżnienia.
Ważnym wydarzeniem w działalności zespołu był także udział tancerzy z AWF w realizacji filmu Halo Szpicbródka (1978) w reżyserii Janusza Rzeszewskiego z udziałem plejady gwiazd polskiego kina. Poczesne miejsce w historii zespołu stanowi także sześcioletnia współpraca z Teatrem Komedia (1984-89). Udział w 374 przedstawieniach Kramu z piosenkami Leona Schillera w reżyserii Olgi Lipińskiej dostarczył tancerzom wielu nowych doświadczeń scenicznych.
Naturalnym przedłużeniem działalności Zespołu Warszawa jest praca jego wychowanków. Wielu z nich prowadzi zajęcia w zespołach folklorystycznych, które niejednokrotnie sami zakładali i z którymi odnoszą wiele sukcesów. Liczne grono nauczycieli wychowania fizycznego – absolwentów AWF i byłych tancerzy Zespołu – wprowadza różnorodne formy taneczne i tematykę folklorystyczną w swoich miejscach pracy, kultywując w ten sposób tradycję narodową i przekazując młodszym pokoleniom bogactwo dziedzictwa kulturowego naszego kraju.